+44 (0) 1286 870 253
 
 

THE ROYAL VICTORIA HOTEL

Llanberis, Gwynedd, Wales LL55 4TY | Directions & Map | Cyfarwyddiadau

Directions | Cyfarwyddiadau - The Royal Victoria Hotel in Llanberis

 

By road

From Chester take the A55 Expressway following the signs for Bangor. Leave the Expressway at the A5 junction signposted to Bangor & Betws y Coed and the brown Tourist sign marked Llanberis. Turn left towards Betws y Coed but almost immediately prepare to turn right onto the B4366. Keep on this road for 4 miles and turn left at the roundabout onto the B4547 for a further 4 miles to a T junction with the A4086.

Turn left towards Llanberis. Do not turn into the village, but staying on the main road you will see the Hotel entrance on the left, 100 metres beyond the Snowdon Mountain Railway terminus.

From the direction of Shrewsbury take the A5 to Capel Curig. Turn left onto the A4086 and remain on this road to Llanberis. The Hotel is on the right before entering the village.

 

O Gaer cymerwch yr A55 gan ddilyn yr arwyddion ar gyfer Bangor.  Gadewch yr A55 ar gyffordd yr A5  sy’n cyfeirio at Fangor a Betws y Coed a’r arwydd twristiaeth brown am Lanberis.  Trowch i’r chwith tuag at Betws y Coed on yn syth bron trowch wedyn i’r dde ar y B4366.  Cadwch ar y ffordd hon am bedair milltir a throwch i’r chwith ar gylchfan i gyfeiriad B4547 am bedair milltir arall hyd nes ddod at gyffordd T.

Trowch i’r chwith tuag at Lanberis, peidiwch â throi i mewn i’r pentref ond arhoswch ar y brif ffordd, fe welch y fynedfa i’r gwesty ar y chwith, 100 medr y tu hwnt i orsaf trên bach y Wyddfa.

O gyfeiriad Amwythig mynd ar yr A5 i Gapel Curig, trowch i’r chwith ar y A4086 ac aros ar y ffordd i Lanberis.  Mae’r gwesty ar y dde cyn mynd i mewn i’r pentref.


By train

Bangor main line Station is approximately 12 miles from the Hotel. Taxis are available at the Station.

 

Y cyswllt rheilffordd agosaf yw gorsaf Bangor sydd rhyw 12 milltir o’r gwesty.  Mae tacsis ar gael yr yr Orsaf.


By air

The Royal Victoria Hotel is 90 miles from Liverpool's John Lennon Airport and 99 miles from Manchester International Airport. Taxis can be requested by contacting any member of the hotel reception team.

 

Y maes awyr agosaf i Westy y Royal Fictoria yw Maes Awyr John Lennon yn Lerpwl, sydd rhyw 90 milltir o’r gwesty.  Mae Maes Awyr Rhyngwladol Maenceinion rhyw 99 milltir o’r gwesty.  Gallwch gysylltu a unrhyw un o dîm y dderbynfa yn y gwesty i ofyn am dacsi.

 

 

The Royal Victoria Hotel

Llanberis
Gwynedd
Wales LL55 4TY

Phone: +44 (0) 1286 870 253